Giới thiệu về quy trình phát tờ rơi và cách lựa chọn loại hình phát tờ rơi phù hợp


Đây là quy trình phát tờ rơi cơ bản : Bao gồm các giai đoạn sau

Sau khi gắp hàng gọi và hẹn gặp bàn bạn về kế hoạch phát tờ rơi quảng cáo

Chúng tôi với chuyên môn và nghiệp vũ sẽ từ vấn và lên kế hoạch cụ thể cho khách hàng

Đưa ra 1 vài lựa chọn loại hình phát tờ rơi phù hợp với dịch vụ sản phẩm của khách hàng như : phát tờ rơi ngã tư , phát tờ rơi các cao ốc văn phòng hay phát tờ rơi từng nhà..

Tư vấn mẫu tờ rơi phù hợp và cách viết quảng cáo lên mẫu tờ rơi ( nếu cần )

Đưa ra 1 số chương trình " nhận phát tờ rơi giá rẻ " của chúng tôi để khách hàng có thể lựa chọn

Ký hợp đồng và triển khai công việc

Đưa ra kế hoạch cụ thể lịch phát tờ rơi tại tphcm như thế nào 

Giám sát và báo cáo kết quả đạt được

>